Hegel, Friedrich: Logiikan tiede I

 

 

Hegel, Friedrich: Logiikan tiede I
 


 

 

"Logiikan järjestelmä on varjojen maa [...]. Tämän tieteen tutkiminen, tässä varjojen maassa asuminen ja työskenteleminen ovat tietoisuuden absoluuttista sivistystä ja oppia."

"Logiikan sisältö on Jumalan esitystä sellaisena kuin hän on ikuisessa olemuksessaan ennen luonnon ja äärellisen hengen luomista."

Nyt ensimmäistä kertaa suomeksi julkaistava Wissenschaft der Logik on G.W.F. Hegelin tuotannossa avainasemassa. Logiikan tieteen I nide sisältää Hegelin "Opin olemisesta".

 

ISBN 978-952-5418-13-2. 2011. Lankasidottu, 400 sivua. Hinta 39,90 €.
 


Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta

 

 

Rousseau, Jean-Jacques: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta
 


 

 

"Koskaan ei ole ollut tärkeämpää, kauniimpaa eikä hyödyllisempää ihmismieltä askarruttavaa suunnitelmaa kuin ajatus ikuisesta rauhasta Euroopan kansojen kesken. -- -- Tällaiset puheet ovat ministerikabineteissa toistaiseksi saaneet aikaan vain naurua. -- -- Mutta jos minun suunnitelmani jää kaikesta huolimatta toteutumatta, ei se johdu hankkeen utopistisesta luonteesta vaan ihmisten järjettömyydestä. On eräänlaista hulluutta olla tervejärkinen mielipuolten maailmassa."

Näissä teksteissään valistusfilosofi Rousseau esittelee oman pysyvän rauhan suunnitelmansa. Rousseaun tulevaisuutta ennakoivien sanojen mukaan Euroopan valtioiden tulee solmia peruuttamaton, edustajien välityksellä pysyvästi koolla oleva valtioiden konfederatiivinen liitto, jonka yhteiseksi viholliseksi ymmärretään - ei jotakin valtiota tai niiden liittoa vaan - sota, valtioiden välistä elämää leimaava sodan tila.


Suomentanut ja selityksin varustanut Alex Aissaoui. Johdannon kirjoittanut prof. Harto Hakovirta. Nid., 142 s. ISBN 978-952-5418-29-3. 24,90 €.
 


Turner, Victor: Rituaali

 

 

Turner, Victor: Rituaali. Rakenne ja communitas
 


 

 

Miten ymmärtää rituaaleja tai muita uskonnollisia ilmiöitä? Kysymykseen vastatessaan tämä antropologian ja uskontotieteen moderni klassikko loi samalla aiheelleen uuden uraauurtavan sanaston - alun perin Sambian ndembujen rituaaleja kuvaavista käsitteistä.

Victor Witter Turner (1920-1983) teki antropologista kenttätyötä useilla mantereilla ja opetti Britanniassa ja Yhdysvalloissa eri yliopistoissa.

 

Suomentanut Maarit Forde. ISBN 978-952-5418-27-9. 30 €.
 


von Sacher-Masoch, Leopold: Venus turkiksissa

 

 

von Sacher-Masoch, Leopold: Venus turkiksissa
 


 

 

"Jos rakastat minua, ole minulle julma", pyysin kohottaen katseeni häneen.

"Jos rakastan sinua?" vastasi Wanda. "Hyvä on!" Hän astui taaksepäin ja tarkasteli minua synkästi hymyillen. "Ole siis orjani ja tiedä, millaista on joutua naisen käsiin."

Masokismille nimensä antaneen kirjailijan (1836-1895) tunnetuin teos ensi kertaa suomeksi. Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895) oli itävaltalainen kirjailija, historioitsija ja Ranskan kunnialegioonan ritari. Hän julkaisi elinaikanaan lukuisia kirjoja, joista etenkin vuonna 1866 julkaistu Don Juan von Kolomea saavutti erinomaisen menestyksen, ja hänestä tulikin tunnettu koko saksankielisessä maailmassa. Jälkipolvet kuitenkin tuntevat Sacher-Masochin vuonna 1870 julkaistun teoksen Venus turkiksissa ansiosta. Teos sisältää ensimmäistä kertaa monia masokismin tunnuspiirteitä: orjuuttavia sopimuksia, toivottuja nöyryytyksiä, haluttuja rangaistuksia, turkiksia tai nahkaa, viuhuvia piiskoja, jäätävää kylmyyttä, intohimon poltetta.

 

Suomentanut T. Kilpeläinen. ISBN 952-5418-21-9. 218 s., 25 €, sidottu/kovakantinen.
 


Nietzsche, Friedrich: Kirjoituksia kreikkalaisista

 

 

Nietzsche, Friedrich: Kirjoituksia kreikkalaisista
 


 

 

Nietzsche, Friedrich: Kirjoituksia kreikkalaisista. Filosofia Kreikan traagisella aikakaudella ja muita esseitä.

Nietzschen esseitä antiikin Kreikan kulttuurin rikkaudesta.

ISBN 952-5418-18-9. Sidottu, kovakantinen. 24 €. Kesäkuu 2006.
 Gilles Deleuze: Nietzsche ja filosofiaGilles Deleuze: Nietzsche ja filosofia
 

 

 

Gilles Deleuze esittää tässä jo modernin klassikon asemaan nousseessa teoksessaan vaikutusvaltaisen tulkintansa Friedrich Nietzschen ajattelusta. Teos toimii lähestymistapana Nietzschen ajatteluun, mutta vähintään yhtä hyvin se toimii johdantona Deleuzen filosofiseen ajatteluun; Deleuzen teosten joukosta kenties juuri Nietzsche ja filosofia on helpoiten lähestyttävissä.


"Vallantahto on ymmärretty ikään kuin tahto tahtoisi valtaa, ikään kuin valta olisi se, mitä tahto tahtoo. Vallantahto on tulkittava aivan toisin. Vallantahto on olemukseltaan luova ja lahjoittava: se ei etsi, ei halua, missään tapauksessa se ei halua valtaa. Se antaa..."

Suomentanut T. Kilpeläinen. ISBN 952-5418-06-5. Lankasidottu. 26,00 €.
 


Paul Osipow - Paintings 1980-2005

 

Paul Osipow - Paintings 1980-2005
 

 

 

Paul Osipowin (s. 1939) taide sanoin ja kuvin. Sisältää yli 200 värikuvaa, Timo Valjakan esseen Osipowin taiteesta aina 1960-luvun alusta saakka, Jan Svenungssonin tekemän haastattelun, sekä kuvitetun kronologian.

Paul Osipows (f. 1939) konst presenterad med över 200 färgbilder, en omfattande essä om hans konstnärliga utveckling ända sedan 60-talet av Timo Valjakka, en vittgående intervju av Jan Svenungsson och en illustrerad kronologi.

Paul Osipow's (b. 1939) art presented with over 200 colour photos, an essay by Timo Valjakka on his art from the early 1960's to this day, a thorough interview by Jan Svenungsson, and an illustrated biographical chronology. Contents: "Foreword". "Paul Osipow: Conversations with painting by Timo Valjakka". "Paul Osipow: Samtaler med maleriet av Timo Valjakka". "Reality check: an interview with Paul Osipow by Jan Svenungsson". "Reality check: en intervju med Paul Osipow av Jan Svenungsson". "Chronology". "Exhibition history". "Acknowledgements".


Kovakantinen, lankasidottu, 184 s., 25,5 x 28,5 cm. ISBN: 82-7111-051-9 Kieli: englanti (ruotsi, norja) Kustantaja: Kunstnernes Hus, Oslo, 2005. Suomessa: Kustannusosakeyhtiö Summa. 60,00 €
 


 Guy Debord: Spektaakkelin yhteiskunta

  Debord: Spektaakkelin yhteiskunta
 


Guy Debord
 

   

“Yhteiskunnissa, joissa nykyaikaiset tuotanto-olosuhteet vallitsevat, näyttäytyy kaikki elämä suunnattomana spektaakkelien kasautumana. Kaikki aiemmin välittömästi eletty on muuntunut representaatioksi.”

Guy Debord (1931–1994) oli ranskalainen filosofi, ajattelija ja poliittinen aktivisti. Debord tunnetaan parhaiten hänen moderniksi klassikoksi nousseesta teoksestaan La Société du Spectacle (1967). Se on aikalaisanalyysi, joka on juuri nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Debord kuvaa spektaakkelin eli kuvien valtaa nykymaailmassa.


Suomentanut Tommi Uschanov. ISBN 952-5418-03-3. 20,00 €.
 


 Plutarkhos: Lihansyönnistä

  Plutarkhos: Lihansyönnistä
 
 

   
Antiikin kirjallisuuden vanhin kokonaisuutena säilynyt lihansyönnin kritiikki

"Voiko ateria olla muuta kuin kallis, jos sitä varten tapetaan elävä olento?"

Plutarkhoksen kaksiosainen essee "Lihansyönnistä"
(Peri sarkofagias) on antiikin kirjallisuuden vanhin kokonaisuutena säilynyt lihansyönnin kritiikki. Siinä kasvissyönnille esitetään järkiperäisiä ja aatteellisia perusteluita. Plutarkhoksen laajasta tuotannosta on tähän mennessä suomeksi julkaistu ainoastaan lyhennetty laitos hänen tunnetusta elämäkertateoksestaan (Kuuluisien miesten elämäkertoja, 1955). Plutarkhoksen lukuisat kulttuurifilosofiset esseet eri aiheista eli ns. Moralia-sarja on tähän saakka jäänyt tyystin kääntämättä. "Lihanssyönnistä" on yksi Moralian kirjoitelmista.

Tämän ensimmäisen suomenkielisen laitoksen kääntöpuolella julkaistaan samalla kirjoitelman ensimmäinen ruotsinkielinen käännös Om att äta kött.


ISBN 952-5418-15-4. Suomentaneet Tua Korhonen, Antti J. Niemi ja Pia Åberg. Kovakantinen, lankasidottu, 22 €.

 


 Plutarchos: Om att äta kött

  Plutarchos: Om att äta kött
 
 

   
Den äldsta kända, i en helhet bevarade kritiken av köttätandet i antikens litteratur

"Kan en måltid vara annat än kostsam, om den kostar en levande varelse livet?"

Plutarchos tvådelade Peri sarkophagias är den äldsta kända, i en helhet bevarade kritiken av köttätandet i antikens litteratur. I den framförs rationella och ideella skäl för vegetarianismen.

På denna första svenska utgåvas omstående sida publiceras även den första finska översättningen av texten.


ISBN 952-5418-16-2. Översättning av Tua Korhonen, Pia Åberg och Antti J. Niemi (obs. ordning!). Inbunden, 22 €.
 


 Filosofin kuolema (toim. Timo Kaitaro & Markku Roinila)

  Filosofin kuolema (toim. Kaitaro & Roinila)
 
 

 
Tyynen rauhallisesti, traagisen ennenaikaisesti, koomisen kommelluksen seurauksena, arkipäiväisen banaalisti...


Filosofin kuolema sisältää neljäkymmentä tarinaa siitä, miten filosofi kohtaa kuoleman.
Mitä Pythagoras ajatteli kuolemanjälkeisestä elämästä? Mikä oli Sokrateen itsemurhan tausta? Entä miten esimerkiksi Platon, Pyrrhon, Aristoteles, Plotinos, Avicenna, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer, Wittgenstein, Benjamin, Kaila ja Foucault suhtautuivat kuolemaan ja miten he kuolivat? Heijastaako filosofin tapa kuolla hänen käsitystään elämästä ja kuolemasta?

Laajuus: 352 s., kovakant., lankasid. 25,00 €.
ISBN: 952-5418-11-1.

 


 Kierkegaard, Søren: Filosofisia muruja

  Kierkegaard: Filosofisia muruja
 
 

   

Philosophiske smuler vuodelta 1844 on yksi Søren Kierkegaardin (1813-1855) pääteoksista. Filosofisia muruja on se kirja, jonka jälkikirjoitus on Kierkegaardin kenties maineikkain teos, vuonna 1846 ilmestynyt Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus. Molemmat kirjat Kierkegaard julkaisi filosofisen minänsä, Johannes Climacuksen nimissä. Jälkikirjoituksessa tutkimuksen kohteena on, miten yksittäinen ihminen voi tulla kristityksi, Muruissa taas kristinuskon itsensä suhde filosofiaan sekä ominaislaatu. Kun Jälkikirjoitusta on verrattu puunrunkoon, jonka oksina Kierkegaardin muut teokset haarautuvat, voi Murujen sanoa olevan tuon rungon kova ydin. Murujen tunteminen helpottaa ratkaisevasti Jälkikirjoituksen ja koko Kierkegaardin tuotannon ymmärtämistä.
Suomentanut ja selitykset laatinut Janne Kylliäinen. 160 s., lankasidottu, kovakantinen. 27,50 €. ISBN 952-5418-09-X.
 


 Sade, Markiisi de: Filosofia budoaarissa

  Sade: Filosofia budoaarissa
 
   Markiisi de Sade

  " Tappakaa minut tai ottakaa minut tällaisenaan, sillä minä en muuksi muutu..."   (Sade kirjeessä vaimolleen vuonna 1783)

" Kaikenikäiset hekumoijat, miehet, naiset ja muut, teille minä tarjoan tämän teoksen. Ravitkaa itseänne sen periaatteilla: ne suosivat intohimoja, joista kylmät ja latteat moralistit teitä nuhtelevat. Kuunnelkaa ainoastaan näitä ihastuttavia passioita, jotka ovat vain luonnon keino saada ihminen toimimaan suunnitelmiensa mukaisesti. Vain niiden ääni voi johdattaa teidät onneen. "


Markiisi de Saden (1740-1814) Filosofia budoaarissa julkaistiin ensimmäisen kerran anonyymisti Ranskan vallankumouksen myllerryksissä vuonna 1795. Vain vuotta aiemmin Sade oli Suuren terrorin kukistuttua täpärästi välttynyt giljotiinilta, mutta paitsi Robespierren myös Ancien Régimen sekä Napoleonin Ranskassa Sade istui pitkiä aikoja vankilaan tai mielisairaalaan suljettuna – yhteensä lähes 30 vuotta elämästään.

" Sille, joka tahtoo pohjia myöten selvittää mitä tarkoittaa olla ihminen, Saden lukeminen ei ole vain suositeltavaa – se on välttämätöntä."
(Georges Bataille)
Suomentanut Tommi Nuopponen. ISBN 952-5418-05-7. Lankasid., 24,90 €.
 


 Diogenes Laertios: Merkittävien filosofien elämät ja opit

  Laertios: Merkittävien filosofien elämät ja opit
 
   

 

Diogenes Laertioksen Merkittävien filosofien elämät ja opit on ainoa antiikista säilynyt yhtenäinen ja kattava esitys kreikkalaisen filosofian historiasta. Herkullisten anekdoottien ryydittämät elämäkerrat kuvaavat filosofian kehitystä varhaisimmista vaiheista aina hellenistiseen maailmaan, jossa syntyvät kolme vaikutusvaltaista koulukuntaa stoalainen, skeptinen ja epikurolainen. Jokaisen filosofin elämäkerta on kertomus eletystä filosofiasta: filosofia on läsnä toreilla ja puutarhoissa, ruokapöydässä ja viiniruukun äärellä, ystävyydessä ja rakkaudessa. Alkuperäislähteenä Diogenes Laertios on yksi parhaita ja samalla myös hauskimpia oppaita antiikin ajatteluun. Merkittävien filosofien elämät ja opit kuuluu antiikin filosofian keskeisimpiin lähdeteoksiin. Liitteineen tämä nide tarjoaa ensimmäisen suomenkielisen käännöksen kaikista Epikuroksen säilyneistä kirjoituksista.

Suomentanut Marke Ahonen.
ISBN 952-5418-07-3. Sidottu, 620 s., 37,50 €.
 


 Minä, säveltäjä 1–2 (toim. Hako, Torvinen, Tuovinen)

  Minä,säveltäjä 1–2 (toim. Hako,Torvinen,Tuovinen)
 
   
Miten aikamme suomalainen säveltäjä kokee työnsä, säveltämisen? Tässä kokoelmassa kysymykseen vastaa 54 nykysäveltäjää. On muodostunut jo traditioksi, että suomalaiset säveltäjäpolvet kirjoittavat sävellys-työstään. Aiemmin ovat ilmestyneet teokset Ammatti: säveltäjä (1981, mukana mm. Esa-Pekka Salonen, Magnus Lindberg ja Kaija Saariaho), Miten sävellykseni ovat syntyneet? (1976, mukana mm. Aulis Sallinen ja Erik Bergman) sekä Suomen säveltäjiä I-II (mukana Jean Sibelius jne.). Nyt julkaistava kokoelma ilmestyy kahtena niteenä. Ensimmäisen niteen säveltäjät ovat syntyneet vuonna 1965 tai sitä ennen; toisessa niteessä kirjoittavat nuoremmat säveltäjät.
ISBN 952-5418-08-1 (osa 1). Lankasid., 250 s., 25,00 €.

ISBN 952-5418-10-3 (osa 2). Lankasid., 306 s., 25,00 €.
 


 Nietzsche, Friedrich: Ecce homo

  Nietzsche: Ecce homo
 
   Friedrich Nietzsche

  “Miksi olen niin viisas?”

Nietzschen omaelämäkerta ja tilinteko. Friedrich Nietzsche (1844–1900) kertoo omasta lapsuudestaan, elämästään ja omista ”lapsistaan” eli teoksistaan. Ecce homo (”Tässä ihminen”) syntyi Nietzschen ”hurjan luomisvuoden 1888” syksyllä, ja viimeiset tarkistus- ja korjausvedokset Nietzsche lähetti painoon juuri ennen lopullista henkistä luhistumistaan. Ecce homossa Nietzsche kertoo, kuka ja mitä hän oikeastaan on: ”En ole ihminen, olen dynamiittia”…

Suomentanut ja selitykset laatinut Antti Kuparinen.
ISBN 952-5418-02-2. Sidottu. 160 s. 27,50 €.
 


 Ojakangas, Mika: Pietas – kasvatuksen mahdollisuus

  Ojakangas: Pietas – kasvatuksen mahdollisuus
 
   

  “Mikään rakkaus ei ole yksinomaan välitöntä huolenpitoa – suojan antamista, ruoan tarjoamista, vaatettamista – vaan se edellyttää myös välittämisen teon.”
Kasvatus on aina ollut elämänmuodon välittämistä sukupolvelta toiselle. Onko nykyaikaisilla vanhemmilla kuitenkaan enää mitään välitettävää lapsilleen? Eikö heidän elämänmuotonsa ole aina jo auttamatta vanhentunut jatkuvasti muuttuvan maailman edessä? Vai syntyykö nyt kokonaan uusi kasvatuksen horisontti, pietas, joka mahdollistaa välittämisen itsensä välittämisen? Teoksellaan Lapsuus ja auktoriteetti valtiotieteiden tohtori Mika Ojakangas herätti laajaa huomiota. Nyt hän on kirjoittanut uuden, kaikille kasvatuksesta kiinnostuneille suunnatun kirjan aikamme kasvatuksesta, sen ongelmista ja uudesta mahdollisuudesta.
ISBN 952-5418-01-4. 27,50 €.